ИРОД ИЛИ МЪДРЕЦ?

Матей 2:1-12

Евангелския разказ за поклонението на влъхвите ни поставя пред избор. От него ние разбираме, че човек не може да остане безучастен или неутрален по отношение на новородения Юдейски цар. Ти или си на страната на Ирод, или си на страната на мъдреците – или желаеш да отхвърлиш Исус от живота си или желаеш да му се поклониш и да приемеш управлението Му.

ЦАРЯТ, КОЙТО ЖЕЛАЕШЕ ДА БЪДЕ ЧОВЕК (Матей 2:1-2)

Конфликтът в разказа се заражда поради това, че в Юдея се е родил нов цар, и това, като че ли заплашва престола на съществуващия (Матей 2:1-2).1 А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. 2 И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.

Исус, Царят, който желаеше да бъде човек не започна своето съществуване преди около 2000 години. Като човек той се роди “във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирод”, но като цар и Бог, той съществуваше много преди това. В Михей 5:2 – пасажът, който цитираха главните свещеници и книжниците – пасаж, който предсказва месторождението на Месия, се казва, че “Неговия произход е от началото, от вечността”:

2 А ти, Витлеем Ефратов,
Макар и да си малък
за да бъдеш между Юдовите родове,
От тебе ще излезе за Мене Един,
Който ще бъде владетел в Израиля,
Чийто произход е от начало, от вечността.

Родилият се във Витлеем Юдейски цар не е просто човек. Той е Бог, Той е Вечния Цар, който се въплъти с цел изпълнение на Божията воля (Йоан 1:1-3,14). Исус не стана цар, когато се роди. Той беше, е, и винаги ще бъде Цар. Още преди да се роди, Той имаше “равенство с Бога”, но се лиши от него от любов към нас. Във Филипяни 2:5-8 четем:

5 Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; 6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, 7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; 8 и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

Забележете, че преди да вземе на Себе Си “образ на слуга” и да стане “подобен на човеците”, Исус беше в “Божия образ” и имаше “равенство с Бога”. Исус беше цар и преди да се роди. Но, той желаеше да се въплъти и да стане човек, за да може да ни изкупи от греха, като пожертва живота си за нас. Той е “Царят, който желаеше да бъде човек”. Неговият живот не започна с раждането Му, нито пък завърши със смъртта Му. Защото на третия ден след като беше погребан, Той възкръсна от мъртвите (Филипяни 2:9-11).

9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; 10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, 11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Новороденото Витлеемско бебе не е просто човек. То е Господ. То е цар. Не само цар по дух, но и по плът Исус имаше царско потекло. Беше от родословието на цар Давид – най-известния юдейски цар. Именно така започва Евангелието според Матей (Матей 1:1):

1 Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.

Исус Христос беше легитимния Юдейски цар. Когато с роди, той получи царски дарове – злато, ливан и смирна (Матей 2:11). Те предвещаваха Неговия характер на цар, свещеник и жертва. Златото е символ на царствеността Му. Ливанът, който е продукт за направата на тамян се е използвал от свещениците за кадене в храма по време на богослуженията – той е символ на Христовото свещенство. Смирната е била специален парфюм, подобен на розовото масло и се е използвала не само като скъпоценен аромат, но и за балсамирането на починали. За погребението на самия Исус щеше да се изразходи “около сто литрова смес от смирна и алое” (Йоан 19:39). Смирната е символ на Христовата жертва за грях.

С раждането си като Юдейски цар, Исус положи началото на нова ера – ерата на Божието царство. Исус, обаче нямаше да остане само Юдейски цар (Йоан 12:15; Йоан 19:19), Той е Цар на цялата вселена. Преди да се възнесе той каза на учениците си (Матей 28:18).

Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

Приемаш ли властта Му? Ще му дадеш ли първото място в живота си? Той го заслужава!

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ЖЕЛАЕШЕ ДА БЪДЕ ЦАР (Матей 2:3-8)

Видяхме Царя, който желаеше да бъде човек, сега нека да обърнем погледа си към човекът, който желаеше да бъде цар – цар Ирод Велики (Матей 2:1-3).

Ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. 2 И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним. 3 Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него.

Представяте ли си картината? Цар Ирод си седи на престола в прекрасния си дворец в Ерусалим и изведнъж идват тези мъдреци и застават пред него. Може би той очаква, че те ще му принесат някакви дарове и ще му засвидетелстват почитта си. Вместо това те го питат: “Къде е Юдейският цар, който се е родил?” Ирод изтръпва. Какъв “юдейски цар”? Та нали самия той е юдейски цар (това беше неговата титла). Тогава влъхвите му отговарят, че смятат, че се е родил такъв, понеже са видели звездата му, когато са наблюдавали небето в родната си страна. По явяването на тази особена звезда те са разбрали, че на юдеите им се е родил цар. Затова те идват в юдейската столица Ерусалим, очаквайки че юдеите вече знаят за раждането на дългоочаквания си цар, веселят се и празнуват по този случай. Но каква изненада – те дори не са и чули да им се е родил цар. Разбирайки за звездата, Ирод се изплаши още повече. “Смути се”. Стресна се и се уплаши. Той се страхуваше за мястото си, понеже беше един самозванец. Ирод дори не беше юдеин, имаше идумейско потекло.

Раждането на Исус разклати сатанинското царство. “Князът на този свят” (Йоан 12:31) потрепери. Чувствайки се застрашен, Ирод започна да замисля заговор срещу Исус. Но, за да го намери, той трябваше да узнае мястото където се е родил и точното време на раждането му. Мястото той научава от израилевите старейшини и книжници (ст.4-5), а времето от мъдреците (ст.7).

4 Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос. 5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: -6 “И ти, Витлееме, земьо Юдова,Никак не си най-малък между Юдовите началства,Защото от тебе ще произлезе Вожд;Който ще бъде пастир на Моя народ Израил.”

От свещените писания Ирод научи, че Юдейския Цар се е родил във Витлеем. Но кога точно е станало това? Ирод реши да сключи сделка с мъдреците. Той да им посочи мястото където се е родил Юдейския цар, а те да му кажат времето на Неговото раждане или кога точно е станало това (ст.7).

7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата.

Той разбра, че звездата се е появила преди около две години. Затова и когато разбра, че мъдреците са напуснали страната му, без да го уведомят за това кой точно от всички Витлеемски младенци е Юдейския Цар, той изби всички момченца на възраст до две години (Матей 2:16-18)

16 Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много, и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците. 17 Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, който казва: -18 “Глас се чу в Рама,Плач и голямо ридание;Рахил оплакваше чадата си,И не искаше да се утеши, защото ги няма вече”.

Ирод беше първият земен цар, който узна месторождението и годината на раждането на Месия. Той имаше уникалната възможност да бъде първият цар, който е признал авторитета на Месия, но той го отхвърли. Наистина ме учудва това как понякога хората тръгват да се борят с Бога. Ирод знаеше, че раждането на Месия е Божие дело. Той разбра, че това е изпълнение на пророчество, дадено стотици години по-рано, събитие белязано с особен небесен феномен, какъвто беше звездата за която му казаха източните мъдреци. И все пак, той намисли да Го убие като “стреля” слепешката. Вижте колко коварен беше той. Каза на мъдреците, като намерят младенеца да дойдат и да му известят, за да може и той уж да му се поклони (ст.8).

8 И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня.

Това ли искаше всъщност Ирод. Не, той искаше да научи къде е малкия Исус, за да го убие. И Бог знаеше сърцето му. Затова предупреди Йосиф да избяга в Египет (ст.13).

13 А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.

Ирод за който става въпрос в тази втора глава на Евангилието според Матей е цар Ирод Велики. Неговите синове Ирод Архелай, Ирод Антипа, Ирод Филип и Филип Четверовластника го наследяват след смъртта му. В много отношения той наистина е бил велик цар. Поддържал е мира в Палестина, построил е храма. Понякога е бил щедър. Но в същото време е бил доста жесток и параноичен убиец. Безскрупулно е убивал съперниците си – били те истински или плод на неговото болно въображение. Убил е жена си Мариамна, майка си Александрия, първородния си син, Антипатър, както и още двама от синовете си – Аристовул и Александър. Ирод е бил безскрупулен и безмилостен, така че клането на Витлеемските младенци напълно съответства на характера му. Това клане напомня на заповедта на Фараон за избиването на всички Израилеви синове. Но както тогава тази заповед не можа да спре израстването на Божия освободител Мойсей, така и Иродовото клане не можа да осуети Божия план за запазването на живота на малкия Исус.

Според нашето летоброене Ирод умира 4 г. пр. Хр., т.е. Христос е роден късната 7 или 6-5 г. преди новата ера във Витлеем. 

ЧОВЕЦИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЕХА ДА СЕ ПОКЛОНЯТ НА ЦАРЯ (Матей 2:9-12)

И така, в този Рождествен разказ виждаме Исус, Небесния Цар, който се въплъти и стана човек; Ирод – човекът, който желаеше да бъде цар на всяка цена, дори и ако цената е кръвта на бебето Исус и всички витлеемски момченца на възраст до две години. Виждаме и мъдреците – едни езичници, които бяха пропътували стотици километри за да дойдат и да се поклонят на бебето Исус, защото вярваха, че Той е Божий Помазаник.

Посещението на мъдреците подчертава царския характер на Исус. Те известяват на цар Ирод и ерусалимските жители за появяването на звездата на Юдейския Цар. В разказа мъдреците изграждат контраст между юдейската враждебност към Исус и това, че те като езичници го приветстват и идват да Му се поклонят.

Какви бяха тези мъдреци или “влъхви”? Ние не знаем много за тях, но те вероятно са били членове на една свещеническа каста в древна Персия, хора, последователи на Зороастър, които са специализирали в тълкуване на сънища и свръхестествени проявления (Даниил 2:1-2). Ние смятаме, че те са астролози, защото са наблюдавали звездите, търсейки отговори на житейските въпроси от тях. Това са хора, които са били далеч от Бога, но явно, че Бог, въпреки че не одобрява техните практики, е използвал разбиранията им за да им се разкрие. Така или иначе, от действията на мъдреците можем да разберем, че те бяха мъдри, търсещи хора. Забележително е, че те бяха дошли толкова отдалеч за да намерят царя, чиято звезда бяха видели. Мъдреците бяха смели – не се убояха от цар Ирод (ст.2,7,12). Освен това, въпреки всичките си знанията, бяха смирени – поклониха се пред бебето Исус и Му принесоха дарове (ст.11). А бяха отворени и за Божието водителство, защото когато Израилевия Бог ги предупреди за истинските намерения на Ирод, те Го послушаха и се прибраха в страната си „по друг път”, без да се връщат при Ирод (ст.12).

Наблюдавайки звездите, мъдреците бяха видели някаква наистина особена звезда. Има различни догадки за това какво точно са видели те. Модерната астрономия има начини за изчисление на точните дати на минали астрономически събития. Според тях през 7 г. пр. Хр. е имало пресичане на пътищата и визуално сливане на три планети – Сатурн, Юпитер и Венера. По това време трите планети идват толкова близко една до друга на звездното небе, че практически се виждат като една голяма звезда. Едно такова сливане на планетите, обаче, би могло да трае само няколко дни. И дали именно то е накарало мъдреците да предприемат такова сериозно пътуване до Ерусалим е въпрос на предположение. Още повече, че в Матей 2:9 се казва, че “звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето”. Това изречение показва, че звездата фактически е променяла позицията си докато те са пътували от Ерусалим към Витлеем. Както огнения стълб водеше израилтяните в пустинята, така и тази звезда водеше мъдреците до мястото където беше положен малкия Исус. Това би могло да бъде само нещо свръхестествено. Явно Бог е бил Този, който виждайки търсенето на сърцата им ги е насочвал към Спасителя на света.

Въпросът е коя е твоята звезда? Какво те е накарало теб, лично теб, да потърсиш Исус? Какво привлече вниманието ти към Него? Какво те доведе при Него? Защото, именно това е твоята звезда. Може би това е свидетелство, неразрешим проблем, дори болест или разбити мечти. Каквото и да е използвал Бог, ние трябва да Му благодарим, затова, че с благодатта си ни е довел до познание на Христос и на истината, която освобождава.

В крайна сметка Бог увенча търсенето на мъдреците с успех. Те намериха новородения Юдейски цар. Когато го видяха, те му се поклониха с благоговение и му поднесоха своите дарове (ст.11).

11 И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, – злато, ливан и смирна.

Този жест на мъдреците беше особено стойностен, понеже те бяха тези, които помазваха източните царе. Със своето поклонение пред детето Исус те удостоверяваха, че го разпознават като изпратен от Бога цар и го приемат за свой собствен Господар.

БУНТАР ИЛИ ПОКЛОННИК?

Всеки човек, когато научи за Христос, трябва да реши – дали ще го приеме за свой Цар и Господар, или със всички сили и без да подбира средства ще продължи да се бори за трона на живота си. На чия страна си ти днес? На страната на мъдреците или на страната на Ирод? Не можеш да останеш безразличен, не можеш да бъдеш “пас”. Дори да не си го признаваш, ти или си човек, който приветства раждането на Христос, признава авторитета Му и става гражданин на небесното царство, или си човек, който желае да узурпира Неговата власт, да Го отхвърли като претендент за трона, и да продължи да брани своята независимост (или по-скоро зависимост от Сатана).Ти или си един “Ирод” или си един “мъдрец” – или си бунтар или си поклонник. Огледай се в словото, което прочетохме. Като какъв се виждаш? Като един “Ирод” или като един от мъдреците? Бунтар ли си или поклонник!? Прецени сам!

Мъдреците дадоха своите подаръци на Исус. А какъв подарък ще Му дадеш ти? Той вече няма нужда от злато, ливан или смирна. Той изпълни мисията си, сега е от дясната страна на Бога и скоро ще се завърне, за да изгони Сатана и Той да започне управлява този свят в пълнота. Единственото нещо с което можеш да го зарадваш, е собственото ти сърце. Той не иска подаръците ти, Той иска теб. Исус те обича. Той дойде на тази земя, за да умре за греховете ти. Ще отхвърлиш ли тази любов, или ще кажеш искрено думите на една от нашите рождествени пени:

Ето моя дар сега, Христе,
Ето моето сърце.
И във него, Царю, заживей,
Нека в него слънце грей!

Сподели във Фейсбук...