ЗА КАКВО ДА СЕ МОЛИМ?

За да бъде чута молитвата ни, това, за което се молим трябва да бъде нещо по Божията воля.
1 Йоаново 6:14
Колосяни 1:9

Четири области на нужди за които да се молим

1. За себе си

– За нашите духовни нужди

– Бог да ни даде Дух на мъдрост и откровение, за да „познаем” или да разберем

а) Кои сме ние в Христос

б) Какво имаме в Христос

в) Какво можем в Христос

Ефесяни 1:15-18

– За духовно утвърждаване и растеж

Ефесяни 3:14-21

– За лично откровение от Бог върху Словото Му

Еремия 33:3

– За нашите материални нужди

1 Петрово 1:5-7

Има ли примери в Библията на хора, които да се молят за себе си? Псалмите, молитвите на цар Давид

2. Един за друг

Яков 5:16

Ефесяни 6:18

Римляни 8:26-27

Има ли примери в Библията на хора, които да се молят за другите?

– Авраам се молеше за Лот (Битие 18:16-33)

– Стотникът се молеше на Исус за слугата си (Лука 7:1-10)

– Сирофиникианката се молеше за дъщеря си (Матей 15:21-28)

– Царският чиновник се молеше за сина си (Йоан 4:46)

3. За напредъка на Божието дело

Псалом 90:15-17

Авакум 3:2

– За работници на Божието дело

Матей 10:2

– За отваряне врата за Божието Слово

Колосяни 4:2-4

– За достигане на благовестието до всеки човек

Псалом 2:8

– За съживление и изливане на Святия Дух

Захария 10:1

– За проявление на духовните дарби

Деяния 4:29-30

4. За страната ни

– За управляващите и за мир в страната ни

Ефесяни 6:18

– За извеждане на страната ни от криза и изцеление на земята ни и народа ни

2 Летописи 7:13-15

– Дори когато бяха в плен във Вавилон, Бог каза на израилтяните да се молят мира на Вавилон

Еремия 29:7

Имаме ли в Библията примери на хора, които се молеха за народа си?

– Даниил се молеше за народа си (Даниил 9:1-27)

– Неемия се молеше за народа си (Неемия 1:1-11)

Сподели във Фейсбук...