ДОБРОТО ВИ ЩЕ ВИ НАМЕРИ

Притчи 15:3

ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ГРЕХЪТ ВИ ЩЕ ВИ НАМЕРИ!

Има един стих в Библията, който е най-страшния и заплашителен стих, който някога съм срещал. Намира се в Числа 32:23:

23 Но ако не направите така, ето, ще съгрешите пред Господа; и да знаете, че грехът ви ще ви намери.

„Да знаете, че грехът ви ще ви намери!” Този стих е не само подтискаш, но и нещо, което се случва на практика. Той е нещо, което моята баба се стараеше по всякакъв начин да запечата в сърцето ми докато растях.

Измамата на греха е, че можем да го вършим и да няма последствия от него в живота ни. Истината, обаче е точно обратната. Грехът е като семе, което веднъж посято ражда наказание и смърт.

В Галатяни 6:7-8 се казва:

 7 Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. 8 Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление,

Това се вижда в цялата Библия. И не само в Библията, но и в живота ни. Извършвайки някакъв грях ние се опитваме да го прикрием. Не желаем другите да разберат за него. Но, можем ли да скрием нещо от Бога? В Евреи 4:13 се казва:

 13 И няма създание, което да не е явно пред |Бога;| но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.

ЗНАЙТЕ, ЧЕ ДОБРОТО ВИ ЩЕ ВИ НАМЕРИ

Да знаете, че грехът ви ще ви намери… Това е вярно, но не това е пълното ни послание тази сутрин. Мисля, че ако обърнем този стих наопаки, той ще продължи да бъде верен: „Да знаете, че доброто ви ще ви намери!”

Нека да ви попитам: „Когато си мислите за това, че Бог е всезнаещ, за това, че Той наблюдава и вижда всичко, според вас какво Го интересува повече – всичките лоши неща, които правим или за всички добри неща, които сме направили? Каква е нашата умствена настройка, когато стане въпрос за това, че Бог вижда всичко? Обикновено си мислим за нашия грях, нали? Но, нека днес да погледнем по-внимателно някои от стиховете, които ни напомнят, че нищо не е скрито от очите Му.

Спомняте ли си сцената от Йов 1:6-8

 6 А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. 7 И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. 8 После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?

Тук Бог се хвали със слугата си Йов, с неговата правда и непорочност, със страха му от Бога и добрината му. Но, забележете тук думите на Сатана. Той обикаля земята и ходи „насам-натам” по нея. С каква цел? С цел да търси злото, с цел да търси греха и покварата, с цел да съблазнява хората, за да може след това да ги обвинява пред Бога. Сатана е „клеветникът на нашите братя”, както се казва в Откровение 12:10. Той е, който ни „клевети денем и нощем пред нашия Бог” – не Бог.

Харесва ми този израз „насам натам”. В цялата Библия той е използван само веднъж за Сатана и само веднъж за Бог. И когато е използван за Сатана, се казва, че той обикаля земята и ходи „насам-натам по нея, за да търси злото и да търси кого да обвини, а когато „очите на Господа” се обръщат „насам-натам по целия свят, то е с цел Той да открие благоразположени към него сърца, сърца пълни с вяра, които Той да благослови (2 Летописи 16:9)

 9 Защото очите на Господа се обръщат {Еврейски: тичат} насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено |разположени| към Него.

Въпросът е, когато дойде Исус, ще намери ли вяра на земята? В Лука 18:8 Исус зададе този въпрос:

 8 Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

Какво търси Исус? Търси доброто, търси вяра!

Така че, нека да схванем и да попием добре това нещо тази сутрин в сърцата си: „Сатана е който търси злото, Бог е който търси доброто.”

БОГ НАМИРА ДОБРОТО, КОЕТО ТЪРСИ!

За гръцкия философ Диоген, който е живял около 400 години преди Христос се разказва, че посред бял ден той се разхождал със запалена факла в ръка. И когато някой го питал какво прави, Диоген отговарял: „Просто търся честен човек.” Колкото и циничен да е бил, той никога не намерил човекът който търсел.

Но, Бог намира доброто, което търси.

 • Дори в ноевите дни, когато всичко, за което хората си мислеха беше постоянно само зло (Битие 6:5), Бог намери праведния Ной, който ходеше по Бога и придоби благоволението Му.
 • Дори всред злите и нечестиви градове Содом и Гомор, Бог намери праведния Лот.
 • Дори, когато другите съгледвачи се оказаха неверни, Бог намери Исус Навиев и Халев – хора, в които имаше „друг дух”.
 • Дори когато Илия се чувстваше така като че ли е останал единствения Божий слуга на земята, Бог му каза (3 Царе 19:18):

18 Оставил съм Си, обаче, в Израиля седем хиляди души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, чиито уста не са го целунали.

Бог винаги търси доброто. Ние виждаме това и в Новия Завет.

 • Матей 6:3-4

3 А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти; [4] за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

Какво търси Бог в тайното? Доброто!

 • Матей 6:6

6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

Какво търси Бог в тайното? Доброто!

 • Матей 6:17-18

 17 А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18 за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

Какво търси Бог в тайното? Доброто.

О, да! Аз знам, че е вярно това, че Бог знае греха ми и че аз съм отговорен пред Него. Зная, че Той знае и най-мрачните ми тайни и най-лошите ми прегрешения, но не те са онези, които Бог търси на първо място. Ние не можем да скрием греха си от Бога, не грехът е това, от което Той се интересува и което търси на първо място. На първо място Бог търси доброто.

В най-известните въпроси в книгата Притчи също се търси доброто: „Кой може да намери добродетелна жена?” Или дори по-трудния въпрос: „Кой може да намери верен човек?” Тези въпроси показват, че въпреки че „добродетелна жена” и „верен човек” е много трудно да бъдат намерени, именно това е което Бог търси – доброто. В Притчи 15:3 се казва:

3 Очите Господни са на всяко място И наблюдават злите и добрите.

В тази връзка и във връзка с нашата готовност за Неговото пришествие Господ Исус разказа интересна притча в Матей 24:44-51. В тази притча слугата, който върши добро е наречен „верен и разумен”. Той ще бъде блажен, защото когато Господарят му се завърне ще го намери, че прави добро и ще го „постави над целия си имот”. Но, ако слугата е зъл и си помисли, че понеже никой не го вижда може да си прави каквото си иска, и започне да прави зло, мислейки си, че ще му се размине по някакъв начин, този слуга ще бъде изненадан, наказан и осъден. Неговата участ ще бъде с лицемерите – там, където е вечен плач и „скърцане със зъби”.

44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде. 45 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време? 46 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. 47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

48 Но, ако оня слуга е зъл {|Гръцки|: Оня зъл слуга каже.}*, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави, 49 и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците, 50 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не |го| очаква, и в час, когато не знае, 51 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Когато четем тези думи, аз се надявам, че ние ще бъдем между блажените – онези, които вършат волята на Небесния си Господар въпреки Неговото забавяне. Днес аз благодаря на всички онези, които помагат в църквата ни и чието служение не остава незабелязано. Благодаря на духовния съвет и контролно-ревизионната комисия за тяхната мъдрост и подкрепа, благодаря на сестра Силвана за почистването на сградата. Благодаря на брат Стойко за грижата му за градината и двора на църквата. Благодаря на брат Малчо за паленето на печката, благодаря на хората, които участват в хвалението, на онези, които се грижат за децата в детското служение. Всички тези хора са правели  добро и продължават да правят и ние всички го виждаме.

Но, помислете за всички добри неща, които сте направили в тайно, които сте направили анонимно – без да се споменава името ви – добрите неща, които само Бог е видял.

 • Това тайно дарение, което сте направили,
 • тази допълнителна миля, която сте извървели,
 • дългите часове, които сте прекарали в молитва и служение на Бога,
 • услугата, която сте направили,
 • възстановяването на мира, за което сте помогнали,
 • конфликтът, който сте избегнали,
 • прошката, която сте дали,
 • любезността, която сте показали ,
 • изгодата от която не сте се възползвали,
 • похвалата която сте отправили,
 • работата, която сте свършили за Бога,
 • гостоприемството, което сте показали,
 • благодарността, която сте изказали,
 • изкушението на което сте се възпротивили,
 • грехът, който сте победили в живота си,
 • жертвата, която сте направили заради другите,
 • хората на които сте повлияли,
 • душата, която сте спечелили за вечността,
 • добрите думи, които сте казали.

Бог е видял всичко това! В Евреи 6:10  се казва:

10 Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.

Какво помни Бог? Доброто. Доброто, „което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите”.

Така че, тази сутрин знайте, че доброто ви ще ви намери и бъдете насърчени да продължавате да правите добро и да радвате сърцето на любящия ни Небесен Баща!

Сподели във Фейсбук...