ДИСЦИПЛИНАТА ДА ПОСТИМ

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

Постенето е въздържане от храна за известен период от време. Постът е акт на себеотричане и смирение пред Бога. Обикновено е придружен от молитва. Постът и молитвата показват, че ние осъзнаваме колко много зависим от Бог и колко много разчитаме на Неговата намеса в живота ни.

Исус не заповяда на учениците си да постят като някаква постоянна практика, но Той очакваше те да постят доброволно при определени обстоятелство. Започвайки с два примера за пост, ние ще разгледаме какво се казва за поста в Стария Завет и в Новия Завет. След това ще се спрем на въпросите как да постим и какви са някои от ползите от постенето.

ПРИМЕРИ ЗА ПОСТ

1. Ездра 8:21-23   Защо Ездра прогласи пост за всички?

21 Тогава прогласих пост там при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог, и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни, и за всичкия ни имот. 22 Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помогнат против неприятели по пътя; понеже бяхме говорили на царя казвайки: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата Му и гневът Му са против всички, които Го оставят. 23 Постихме, прочее, и молихме се на нашия Бог за това, и Той ни послуша.

2.  Псалом 35:13   Как псалмопевецът смиряваше душата си?

12 Въздават ми зло за добро,
За да бъде в оскъдност душата ми.
13 А аз, когато те боледуваха,
Аз се обличах във вретище,
Смирявах с пост душата си,
И молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше;

Какво ни учат тези примери за пост?

ПОСТЪТ В СТАРИЯ ЗАВЕТ

1.   1 Царе 1:6-7   Какви мъчни обстоятелства караха Анна да пости?

         6 А съперницата й я дразнеше много, за да я направи да тъжи, за гдето Господ беше затворил утробата й. 7 (Така ставаше всяка година; колкото пъти отиваше в Господния дом, така Фенина я дразнеше; а тя плачеше и не ядеше).

2.  2 Царе 1:12   Защо постеха Давид и мъжете му?

12 И жалиха и плакаха и постиха до вечерта за Саула и за сина му Ионатана, и за Господните люде и за Израилевия дом, за гдето бяха паднали от меч.

3. 2 Царе 12:15-16   Защо постеше и се молеше Давид?

15 И Натан си отиде у дома си. А Господ порази детето, което Уриевата жена роди на Давида, и то се разболя. 16 Давид, прочее, се моли Богу за детето; и Давид пости, па влезе та пренощува легнал на земята.

4. Ездра 10:6   Защо постеше Ездра?

6 Тогава Ездра стана от пред Божия дом та отиде в стаята на Иоанана, Елиасивовия син; но когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на ония, които са били в плена.

5.  Естир 4:15-16   Защо постеше Естир?

15 Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардохея; 16 Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене, не яжте и не пийте три дни, нощем и денем; и аз и момичетата ми ще постим подобно; тогава ще вляза при царя, което не е според закона и ако погина, нека погина.

6. Йоил 1:13-15   Защо пророк Йоил призоваваше за всенароден пост?

13 Опашете се с вретище и плачете, свещеници;

Лелекайте, служители на олтара;
Дойдете, нощувайте във вретище,
Служители на моя Бог;
Защото хлебният принос и възлиянието са удържани
От дома на вашия Бог.
14 Осветете пост, свикайте тържествено събрание,
Съберете старейшините и всичките жители на страната
В дома на Господа вашия Бог,
И извикайте към Господа.
15 Уви за оня ден!
Защото денят Господен наближи,
И ще дойде като гибел от Всесилния.

При какви особени обстоятелства постеха хората в Стария Завет?

 1. Безплодие – Анна
 2. Смърт (поражение) – Давид и мъжете му за Саул и Йонатан
 3. Болно дете – Давид за детето си то блудството с Витсавее
 4. Покаяние за грях и ходатайство – Ездра за престъпленията на людете по време на плена
 5. Заплаха от унищожение и смърт – Естир
 6. Криза и страх от Божие наказание – Йоил

ПОСТЪТ В НОВИЯ ЗАВЕТ

1.   Матей 9:14-15   Кога Исус каза, че Неговите ученици ще постят?

14 Тогава дохождат при Него Иоановите ученици и казват: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят? 15 Исус им каза: Могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче, време, когато младоженецът ще им се отнеме; и тогава ще постят.

2.  Лука 18:12   Колко често постеха фарисеите?

12 Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия.

3. Acts 13:1-3   Защо и в какви случаи постеше ранната църква?

1 А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. 2 И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал. 3 Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.

 • Търсене на водителство от Бога – ст.2;
 • Ръкополагане и изискване на благословение и защита – ст.3

4. Acts 14:23   Кога Павел и Варнава постеха и се молеха?

23 И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в Когото бяха повярвали.

 • Когато трябваше да изберат и ръкоположат ръководители на църквите, които бяха основали

Кои са някои от случаите и причините поради които новозаветните хора постеха?

КАК ТРЯБВА ДА ПОСТИМ?

1. Исая 58:3-7 Има ли връзка между постът и поведението на постещия?

3 Защо постихме, казват, а Ти не виждаш?
Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш?
Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия,
И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.
4 Ето, вие постите за да се препирате и карате,
И за да биете нечестиво с пестници;
Днес не постите така
Щото да се чуе горе гласът ви.
5 Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, –
Ден, в който трябваше човек да смирява душата си?
Значи ли да навежда човек главата си като тръстика,
И да си постила вретище и пепел?
Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа?
6 Не това ли е постът, който Аз съм избрал, –
Да развързваш несправедливите окови,
Да разслабваш връзките на ярема,
Да пускаш на свобода угнетените,
И да счупваш всеки хомот?
7 Не е ли да разделяш хляба си с гладния,
И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив?
Когато видиш голия да го обличаш,
И да се не криеш от своите еднокръвни?

2.  Матей 6:16-18 Какво учи Исус за начинът по който трябва да постим?

16 А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. 17 А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18 за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

Какво научихме, какъв е правилния начин по който трябва да постим?

 1. Постът ни трябва да бъде с правилно разположение на душата – със смирение;
 2. В ден на пост трябва да се въздържаме от плътски удоволствия и конфликти
 3. В ден на пост трябва да благославяме хората и да вършим добро
 4. Постът ни трябва да бъде за пред Бога, не за пред хората

НЯКОИ ПОЛЗИ ОТ ПОСТЕНЕТО

1. 3 Царе 21:27-28  Какво се случи когато цар Ахав се постеше?

27 А Ахаав, като чу тия думи, раздра дрехите си, тури вретище на снагата си, пости и лежеше обвит във вретище, и ходеше внимателно. 28 Тогава Господното слово дойде към тесвиеца Илия и рече: 29 Видя ли как се смири Ахаав пред Мене? Понеже той се смири пред Мене, няма да докарам злото в неговите дни; в дните на сина му ще докарам злото върху дома му.

2. Йона 3:5-10 Какво избегнаха Ниневийците чрез техния пост?

5 И Ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния; 6 понеже вестта бе стигнала до ниневийския цар, който, като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище, и седна на пепел. 7 И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му, с тия думи: Човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода; 8 но човек и животно да се покрият с вретище; и нека викат силно към Бога, да! да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. 9 Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае, и се отвърне от лютия Си гняв, та да не погинем? 10 И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и не го направи.

3. Матей 6:17-18 Каква е ползата от постенето за пред Бог, а не за пред хората?

17 А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18 за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].

За какви други ползи от поста се сещате?

 • Исая 58:8-9

8 Тогава твоята светлина ще изгрее като зората,
И здравето ти скоро ще процъфне;
Правдата ти ще върви пред тебе,
И славата Господна ще ти бъде задна стража.
9 Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря!
Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме!

ПРИЛОЖЕНИЕ – Постът трябва да бъде доброволна практика за Христовия ученик. И все пак ние желаем да ви окуражим да постите – не защото това е заповед, а защото постът е правилен и подходящ израз на смирение и молитва при определени обстоятелства.

 1. Когато изпаднете в трудна или невъзможна ситуация, не се чудете какво да правите, а постете.
 2. Също така постете тогава, когото желаете да покажете на Бог колко много зависите от Него.
 3. Постете, когато се молите за конкретна нужда, но нямате моментален отговор.
 4. И накрая, постете, за да смирите душата си. Защото Бог на горделивите се противи, а на смирените – дава благодат!
Сподели във Фейсбук...