КАУЗА

Нуждата от по-качествено проповядване Джон Стот изразява с това, което неговите колеги наричан Лангхамска логика по името на мястото на църквата „Ол Соулс“ в Лондон:

  • Ако Бог желае людете му да растат към зрялост, a това определено е нещо, което Той желае,
  • И ако те растат чрез Божието слово, a определено това е начинът по който те растат,
  • И ако Божието Слово идва към нас главно (не само) чрез проповядване, a обикновено това е начинът по който то идва към нас,

То тогава би трябвало да си зададем следния логичен въпрос: “Какво можем да направим, за да повишим качеството на библейското проповядване?”

  • Защото, тогава Божието Слово ще идва към Божиите  люде по-ефективно
  • И те ще растат за слава на Самия Бог.

Целите на този сайт са няколко:

  1. Да ни приближи при Бога и да ни направи по-подобни на Христос.
  2. Да предостави ресурси за проповядване на онези, които служат на Божията нива.
  3. Да повиши качеството на библейското проповядване в България.
  4. Да даде интересен материал за четене на онези, които желаят да растат духовно.
  5. Да популяризира пастирското служение и даде възможност на всички които желаят, да се запознаят с това, което се проповядва в евангелските църкви.