ПОСЛАНИК НА ДОБРА ВОЛЯ на ProPoVedi.Org

Един от начините ֹда станете участник в служението ни е като станете ПОСЛАНИК НА ДОБРА ВОЛЯ на ProPoVedi.Org. Това означава, не само да давате за нашето служение, но и да го препоръчвате на други и да ги насърчавате и те да ползват сайта и да ни подкрепят финансово.

Какво е ПОСЛАНИК НА ДОБРА ВОЛЯ? Участието в дадена мисия може да бъде изразено по два начина. Първо, чрез ДАРЕНИЕ. Това е доброволна финансова подкрепа спроде колкото човек има на сърце. Такъв човек се нарича ДАРИТЕЛ. С даването си човек става част от подкрепящия екип на мисията. Този подкрепящ екип е изключително важен, понеже една мисия не може да се развие повече от степента на развитие на подкрепящия си екип.

Но, освен ДАРИТЕЛ, човек може да стане и ПОСЛАНИК НА ДОБРА ВОЛЯ. Да направиш дарение е добре. Тогава, обаче, имаме само един дарител. За де се преумножи делото на служението за мисията не е реалистично и честно да очаква от този дарител постоянно да увеличава своите дарения или дори да остане верен за винаги в неговите дарения. Обаче, ако той или тя оценява високо служението, което подпомага, той може да направи следваща стъпка и да започне да говори положително и да разпространява доброто име на това служение. По този начин той може да насърчи други, които ползват интернет и търсят това, което служението дава като ресурс да бъдат дарители. По този начин този човек става един вид доброволен пи-ар на служението пред други християни. Понеже човек го прави по собствена воля и без да му се заплаща за това затова, той се нарича „посланик на добра воля“.

Ние разбираме, че пастирите и проповедниците, често са с изключително ограничени бюджети и понякога едва свързват двата края, но не трябва да забравяме и това, че независимо от собственото им финансово състояние те са хора с влияние над хората около тях – влияние, което би могло да бъде използвано за добро. Затова, независимо дали сте пастир или проповедник или просто мирянин, ние Ви насърчаваме да използвате Вашето влияние и да станете ПОСЛАНИК НА ДОБРА ВОЛЯ на ProPoVedi.Org

Молим Ви, молете се по този въпрос, и ако проявите желание, пишете ни на електронната поща – hopeforthebalkans@gmail.com