ПАРТНЬОРСТВО

Ако даден човек, който не е запознат с Божието Слово отвори Библията и започне да я чете, тя може да му се стори чужда и непозната, но когато някой му обясни написаното, то му става интересно и Святия Дух започва да работи в сърцето му. Етиопският Велможа се нуждаеше от Филип, който да му обясни пророчеството на Исая и той да повярва в Христос. Хората в България днес се нуждаят от ProPoVedi.Org за да разберат посланието на Библията и да станат Христови последователи.
ProPoVedi.Org се поддържа и развива благодарение на Вас, нашите партньори. Всеки път когато давате за ProPoVedi.Org чрез сайта Вие достигате хора, за които нашия Господ Исус Христос проля драгоценната Си кръв и ги правите Негови ученици. ProPoVedi.Org не е просто още един уебсайт, а Ваш инструмент за благовестие и ученичество. Чрез него Вие довеждате души при Христос, утвърждавате ги във вярата и ги екипирате за служение. С Вашето партньорство Вие не просто спонсорирате този уебсайт, Вие се присъединявате към екипа на нашето служение, който принася плод за вечен живот за Божия слава.
За да станете партньори на ProPoVedi.Org и Мисионерска Мрежа “Надежда за Балканите”, свържeте с нас на имейл hopeforthebalkans@gmail.com.