ДАРЕНИЕ – ЕПЦ – Д. ЕЗЕРОВО

ДАРЕНИЕ

За да направите дарение, попълнете желаната от вас сума!

 

ДЕСЯТЪЦИ И ДАРЕНИЯ

Ние вярваме в библейските принцип на дарение и десятък: чрез доброволната жертва на мнозина ЕПЦ – Долно Езерово има възможност да изгражда здравословна среда и местна църква.

В Малахия, Библията говори да носим десятъците си (10%) от нашите приходи в хранилището (църквата). Ако правим по този начин, Бог ще „отвори небесните прозорци за нас“. Нека вярваме като църква, че Бог ще снабди за нас покорявайки се на Неговото Слово.

ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИМ Е ВЪЗМОЖНО
ЗАРАДИ МОЛИТВИТЕ И ПОДКРЕПАТА

НА ХОРА КАТО ТЕБ!
НАПРАВИ РАЗЛИКАТА – ДАРИ ДНЕС!