ГРЕХЪТ ПРЕВЗЕМА ПОСТЕПЕННО

Съществува един интересен експеримент с една жаба. Ако тя се пусне в тенджера с вряла вода, изкача веднага. Но ако се постави в тенджерата докато водата е студена и после се сложи на огъня, жабата не знае в кой момент да изскочи и се сварява.

Ако допуснем да не бъдем радикални спрямо греха, това ще ни погуби, понеже греха е толкова измамлив. Пол Харви разказва как един ескимос убива вълк. Той потопява ножа си в животинска кръв и го изнася оставя да замръзне. След това отново го потапя в кръвта и пак го оставя да замръзне. Така той добавя многобройни слоеве докато накрая острието на ножа напълно се скрие в замразената кръв. След това той закрепва ножа в земята с острието нагоре и се скрива. Острото обоняние на вълка го привлича към ножа и той облизва кръвта. Това отваря апетита му и той започва да ближе все по-бързо и все по-трескаво. Не забелязва кога острието на ножа се показва. Дори не разбира, че в определен момент кръвта, която ближе е вече неговата собствена кръв. И така умира от загуба на кръв.

Ако не реагираме радикално на изкушението, то може да ни помете! Ако не държим душите си здраво закотвени в лоното на църквата, теченията на сатана могат да ни отнесат…

Проповед: ЗАЩО ДА ВНИМАВАМЕ НА ДУХОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ

Сподели във Фейсбук...