ВСЯКОГА ДА СЕ МОЛИМ И ДА НЕ ОТСЛАБВАМЕ

В пчелните кошери има две вида пчели: работници и “вентилатори”. Работата на вентилаторите е да поддържат свежестта и сладостта на кошера. Те се събират на средата, навеждат глави и започват да махат бързо с крила. Подобно на мощно ветрило, това движение изтласква навън спарения, мръсен въздух от вътрешността на кошера и засмуква свеж въздух отвън.

Работата на тези пчели е подобна на тези в църквата, които са призвани в служение на молитва. Това са вярващите, чиято главна работа е да поддържат свежа и чиста духовната атмосфера в църквата. Това става чрез изискване на свежо помазание от Святия Дух. Ролята на тези вярващи-молители, подобно на това, което “пчелите-вентилатори” правят за кошера е да поддържат здравето и духовната хигиена на църквата.

Затова, както каза Исус ние трябва всякога да се молим и да не отслабваме (Лука 18:1-8)

1 Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не ослабват, думайки: 2 В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. 3 В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. 4 Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, 5 пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. 6 И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! 7 А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? 8 Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

ТАКА ХЛОПАЙ, ЧЕ ДА ТИ СЕ ОТВОРИ!

Веднъж един учен отишъл по работа в един манастир. Застанал пред голямата манастирска порта и похлопал. Никой не му отворил. Похлопал още няколко пъти, но без резултат. Но той знаел, че в манастира винаги има някой. Затова решил да хлопа на вратата докато му отворят. Едва на петдесетия път чул, че някой завърта големия ключ и вратата се отворила. “Вие, май, съвсем не бързате да отваряте на вашите гости”, казал недоволно учения. Монахът отговорил: “Често тук идват невъзпитани момчета. Хлопат и след това бягат. Ето защо ние отваряме само на онези, които хлопат дълго. По това познаваме, че наистина имат желание да дойдат при нас.”

Ако искаш да ти се отвори “вратата” и да получиш отговор на молитвата си, то бъди настоятелен и хлопай докато ти отворят. Това каза Господ Исус в Лука 11:5-10:

5 И каза им: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ, и му рече: Приятелю, дай ми на заем три хляба, 6 понеже един мой приятел дойде у дома от път, и нямам какво да сложа пред него; 7 и ако той отвътре в отговор рече: Не ме безпокой; вратата е вече заключена, и децата ми са с мене на леглото; не мога да стана да ти дам; 8 казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва.
9 И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. 10 Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.

Сподели във Фейсбук...