ВЕНЧАЛНА СЛУЖБА

 на
(имената на младоженците)

НАЧАЛО

1. Гостите влизат първи, а младоженците изчакват отвън, докато всички сватбари влязат и заемат своите места; родителите на младоженците сядат на първия ред;
2. Сватбен марш (Менделсон);
3. Младоженците и кумовете влизат в църквата подредени по следния начин – отляво кума, отдясно булката и зад тях младоженеца и и отдясно на него кумата; идвайки пред амвона се нарежда в следния ред – първата двойка вляво, втората двойка вдясно, след което младоженците, които са в средата се качват на платформата и сядат на подготвените за тях столове, а кумовете сядат на първия ред до родителите.
4. Проповед (около 20 мин.)

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МЛАДОЖЕНЦИТЕ

Скъпи младоженци, (имената на младоженците)
Брачният завет, който сключвате днес е свята наредба

 • постановена от Бог Отец при сътворението;
 • почетена от Господ Исус Христос по време на сватбата в Кана Галилейска;
 • препоръчана от Св. Дух в посланията на ап. Павел.

Бог, който създаде жената като помощник на мъжа

 • не я взе от неговата глава за да владее над него и да го командва;
 • не я взе и от неговите стъпала за да бъде тъпкана от него;

но я взе:

 • от неговата страна – за да бъде равна на него;
 • изпод неговата ръка – за да бъде закриляна от него;
 • близо до сърцето му – за да я обича и тя да бъде господарката на неговата любов.

(Името на младоженеца), днес ти правиш тържествен обрек и поемаш върху себе си отговорност за цял живот – да бъдеш неин законен съпруг. Жената на твоя избор днес става твой

 • брачен партньор;
 • сънаследница на твоите притежания;
 • царица на твоя дом.

По никакъв друг начин тя не би могла да изяви по-добре любовта си към теб. Тя напуска дома си семейството и приятелите си – всичко – само и само за да сподели с теб радостите и скърбите на остатъка от живота си. От сега нататък тя ще живее със тебе и за тебе.

(Името на булката), ти също поемаш върху себе си отговорност за цял живот. (името на младоженеца) ще гледа към теб, търсейки утеха в скръбен час.

 • Твоята усмивка ще бъде неговия най-светъл ден;
 • Твоят глас – неговата най-сладка музика;
 • Твоето домакинство – неговото най-голямо богатство;
 • Твоите молитви – неговият най-добър адвокат пред небесния съд.

ОБРЕЦИ

(Пастирът призовава събраните да се изправят – “Ако обичате, нека да се изправим”).

(Името на младоженеца),
Вземаш ли (името на булката) за своя законна съпруга?

 • Обещаваш ли пред Бога, пред ангелите и пред това свято събрание да я обичаш така както Христос възлюби Църквата и даде живота си за нея?
 • Обричаш ли се да бъдеш с нея в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност?
 • Решаваш ли се да и бъдеш верен, да я защитаваш, да я пазиш и да се грижиш за нея докато смъртта ви раздели?
  (Тук от младоженеца се очаква да каже “Да” :)

(Името на булката),
Вземаш ли (името на младоженеца) за свой законен съпруг?

 • Обещаваш ли пред Бога, пред ангелите и пред това свято събрание да му се покоряваш като пред Господа и да го почиташ като глава на семейството през целия си живот?
 • Обричаш ли се да му бъдеш вярна и да бъдеш до него в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност докато смъртта ви раздели?
  (Тук от булката се очаква да каже “Да” :)

ПРЪСТЕНИ

(Пръстените се поставят върху Библията. Пастирът взема пръстена на младоженеца и го дава на булката, а пръстена на булката – на младоженеца.)

Пръстените са златни – златото е символ на Божията любов и святост. Нека и вашата любов да бъде свята.
Пръстените са кръгли – кръгът е символ на безконечност и вечност. Нека и вашата любов да няма граници.

Към младоженеца:
(Името на младоженеца), нека пръстена, който ще сложиш на ръката на твоята възлюбена да бъде знак на твоята сърдечна любов към нея, която никога да не отпада, в името на Исус! Заповядай!
(Младоженецът поставя пръстена на ръката на булката.)

Към булката:
(Името на булката), нека пръстена, който ще сложиш на ръката на твоя възлюбен да бъде знак не на окови или надмощие, а на привъзаност и любов! Заповядай!
(Булката поставя пръстена на ръката на младоженеца.)

МОЛИТВА

(Пастирът казва на младоженците: “Колинечете, ако обичате.”) Следва молитва за благословение на младото семейство, която завършва с думите: “… венчавам ви в Името на Отец, Сина и Святия Дух в едно семейство. От сега нататък ще сте едно! Амин!”

ОБЯВЯВАНЕ

(Пастирът поканва младоженците да се изправят и се обръща към тях с думите:)
С властта, която ми е дадена от Бога ви обявявам за съпруг и съпруга.

(След това се обръща към събранието като казва:)
Братя и сестри, скъпи приятели:
Представям ви новото семейство – семейство (фамилията на новото семейство)! Нека това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(Пастирът се възползва от възможността пръв да честити на младоженците.)

 • Честито!

(Тук може да се даде възможност на хвалението или на отделни желаещи да поздравят с песни младоженците, както и цялата църква да изпее песен № 431 – “Всичко тръпне в красота”.)

КРАЙ

На излизане отново се звучи сватбения марш. Младоженците тръгват първи, кумовите след тях, и накрая родителите. Всички те застават на изхода на църквата да приемат поздравления.

Сподели във Фейсбук...