БЪДНИ ВЕЧЕР В СЛОВО И ПЕСЕН

ПРОРОЧЕСТВATA ЗА ЕМАНУИЛ

  • Исая 7:14

14 Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†.

  • Исая 9:6-7

6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. 7 Управлението Му и мирът

непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

НАМ СЕ РОДИ ЕДНО ДЕТЕ (Песен 313)

НАМ СЕ РОДИ ЕДНО ДЕТЕ,
И СИН СЕ ДАДЕ НАМ;
СЛУХЪТ МУ ЩЕ СЕ РАЗДАДЕ,
ТОЙ ЩЕ ВЛАСТВУВА САМ.
И ВСИТЕ ЗЕМНИ ПЛЕМЕНА
ЩЕ ДА ГО ПОЧЕТАТ
И СИЛИТЕ НА НЕБЕСА
ЩЕ МУ СЕ ПОКОРЯТ.
НАЧАЛСТВОТО МУ ЩЕ РАСТЕ
БЕЗ СПЪНКА, БЕЗ СВЪРШЪК:
КНЯЗ МИРА ЩЕ СЕ НАЗОВЕ,
СЪВЕТНИК, КРЕПКИЙ БОГ.
ОСНОВА НА ПРЕСТОЛА МУ
Е СЪД И ИСТИНА;
ОСАННА НАШЕМУ ЦАРЮ -
НА ГОСПОДА ХРИСТА!
ДОБРЕ ДОШЪЛ ТОЗ СЛАВЕН КНЯЗ
ОТ СЪРЦЕ МОЖЕМ РЕК;
НЕКА ЦАРУВА ТОЙ НАД НАС
ОТ ДНЕСКА И ДО ВЕК.

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ ПОСЕЩАВА ДЕВИЦАТА МАРИЯ (Лука 1:26-38)

26 А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, 27 при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.

28 И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. 29 А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав. 30 И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. 31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. 32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. 33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.

34 А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?

35 И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. 36 И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна. 37 Защото за Бога няма невъзможно нещо.

38 И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.

РАЗМИШЛЕНИЕ

Ангелите пяха за това събитие. Пророците го предсказаха. Идването на помазаника Христос – роден по плът от утробата на девицата Мария – трябваше да бъде едно външно и видимо знамение за онези, чиито очи можеха да го видят. В тези скъпоценни моменти на зачатие от Святия Дух и раждане на малкия Исус един огромен извор на спасение за цялото човечество щеше да избликне и да започне да разлива целебните си води към всички, които го приемат. Бог щеше да стане човешко същество, ставайки част от собственото си творение, идентифицирайки се с него. Следвайки родословието на Давид, той щеше да стане Емануил, Бог с нас.

МАРИЯ И ЕЛИСАВЕТА (Лука 1:39-45)

39 През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град, 40 и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. 41 И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух, 42 и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! 43 И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? 44 Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. 45 И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.

РАЗМИШЛЕНИЕ

Какво излъчване имаше Мария! Такова, че когато Елисавета я видя, Йоан Кръстител, който все още беше в утробата на майка си се раздвижи и заигра. Елисавета каза на Мария: “Благословена си ти и благословен е плодът на утробата ти!” Наистина благословение са. Защото Емануил щеше да дойде за да изпълни една специална и висша цел – нещо, което надминава и най-смелите мечти на пророци свещеници и учени, нещо по-добро от надеждите на обикновените хора. Времето и пространството щяха да бъдат разтърсени и в тях щеше да навлезе един Цар и Спасител, какъвто не е имало преди и никога няма да има след това. Той щеше да постави началото на нова ера – ерата на Божието царство.

РАЖДАНЕТО ВЪВ ВИТЛЕЕМ (Лука 2:1-7)

1 А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. 2 Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия. 3 И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. 4 И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов), 5 за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. 6 И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. 7 И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.

ВСРЕД ДЪРВЕНИ ЯСЛИ

ВСРЕД ДЪРВЕНИ ЯСЛИ В КУПЧИНКА СЕНО
ЛЕЖИ МЪЛЧАЛИВО ДЕТЕНЦЕ ЕДНО.
ЗВЕЗДИТЕ В НЕБЕТО ПРЕМИГВАТ В ЗАХЛАС,
ЧЕ ГОСПОД ИСУС СЕ РОДИЛ МЕЖДУ НАС.
ЖИВОТНИТЕ КРОТКИ НА СТРАЖА СТОЯТ,
НАД ПЪРВИЯ СЪН НА ИСУСА ТЕ БДЯТ.
НО ЕТО, ОТВАРЯ ДЕТЕТО ОЧИ,
КОИТО ИЗЛЪЧВАТ НЕБЕСНИ ЛЪЧИ.
ДОРИ ДА ОСТАНА АЗ САМ НА СВЕТА
СРЕД ГЛУХА ПУСТИНЯ, ПРЕД ЧУЖДА ВРАТА,
ЩОМ С ТЕБЕ СМЕ ДВАМА, ТО НЯМА ЗАЩО
ДА ТЪРСЯ БОГАТСТВО И ТОПЛО ГНЕЗДО.

РАЗМИШЛЕНИЕ

Какво беше това дете, което лежеше кротко в прегръдката на Мария? Той е един който посреща очакванията и страховете на цялото човечество. Този, за Когото хората винаги са се молили, Този, Който беше в началото и Който ще бъде в края. Той е този, който слизайки долу ни издигна горе, Този, който ограничавайки се в човешки образ, ни направи свободни. Какво е това дете за което пеят ангели и му се покланят овчари? Той е Словото, което стана плът, Витлеемския младенец, синът на девицата Мария, въплътения Бог.

АНГЕЛИТЕ И ОВЧАРИТЕ (Лука 2:8-14)

8 И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. 9 И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. 10 Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. 11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. 12 И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. 13 И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:

14 Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС (Песен 318)

ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
КАК ВЪЗПЯВА ВИШНИЙ КНЯЗ:
"СЛАВА В`ВИШНИХ БОГУ,
ЕЙ, ВСРЕД БЛАГОВОЛЕНИЕ!"
НЕК ЗЕМЯТА С НЕБЕСА
РАДОСТНО ЗАПЕЙ ХВАЛА:
ГРЕШНИЧЕ! СТАНИ, ВИКНИ:
"СЛАВЕН СПАС СЕ ДНЕС РОДИ!"
ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
КАК ВЪЗПЯВА ВИШНИЙ КНЯЗ
ОТ НЕБЕСНИЙ ЛИК ВЪЗПЯН
СПАСЪТ ВЕЧЕН И БЛАЖЕН
МНОГО ЧАКАН, ВЕЧ ДОЙДЕ
И ОТКРИ СПАСЕНИЕ:
ОТ ДЕВИЦА СЕ РОДИ -
БОГ СЕ ВЪПЛЪТЕН ЯВИ.
ПОЗДРАВЕТЕ ГОСПОДА,
КОЙТО СЕ ВСЕЛИ В СВЕТА!
ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
КАК ВЪЗПЯВА ВИШНИЙ КНЯЗ.
ЗДРАВСТВУЙ! ВИШНИЙ МИРЕН КНЯЗ!
СЛЪНЦЕ ПРАВДА СИ ЗА НАС
ТИ ЯВИ ВИДЕЛИНА
И ЖИВОТ ВСРЕД ТЪМНИНА.
ОБЕЗСЛАВИ СЕБЕ СИ
СЛАВА ДА ДАДЕШ НА ВСИ,
ДА ГИ ВДИГНЕШ ОТ ПРАХА
И ИЗБАВИШ ОТ ГРЕХА.
ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
КАК ВЪЗПЯВА ВИШНИЙ КНЯЗ.

РАЗМИШЛЕНИЕ

Колко радостно, колко весело настъпва Рождество! Забележително е това, че именно на овчарите за пръв път ангелите изпяха песента “Слава на Бога във висините, и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.” Бог изпрати ангелите си първо при обикновените хора да им прогласят радостното събитие. Колко радостно, колко весело настъпва Рождество! Защото ние празнуваме това как чрез младенецът в яслата Божият мир се дарява на всички ни – както на бедните, така и на богатите, както на слабите, така и на силните, както на необразованите, така и на учените.

ПОКЛОНЕНИЕТО НА ОВЧАРИТЕ (Лука 2:15-20)

15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. 16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите. 17 И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце. 18 И всички като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха. 19 А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си. 20 И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано.

РАЗМИШЛЕНИЕ

Спомнете си, какво казаха ангелите на овчарите: “Днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.” Обикновено, когато се роди малко бебе, то се полага в кошче или в специално легълце. Малкият Исус, обаче бе положен в яслата. И когато овчарите дойдоха при Йосиф и Мария, те наистина видяха знака – младенецът лежеше в яслите. Овчарите никъде не са написали какво са изпитали когато са го видели, но е ясно, че те за видели достатъчно за да знаят, че стоят в Божието присъствие. Те осъзнаваха, че това малко бебе, което лежеше в яслите е Божий дар за тях, а то беше също и Божий дар за нас. Божий Дар – Бог, който става един от нас, човек, наш брат, и в същото време продължава да бъде Бог, по-велик от целия свят.

О, ЧУДНА, СЛАВНА, СВЯТА НОЩ (Песен 315)

О, ЧУДНА, СЛАВНА, СВЯТА НОЩ:
НЕБЕСНА СВЕТЛИНА!
И, ЕТО, ПЕСНИ АНГЕЛСКИ
СЕ СЛУШАТ НА ЗЕМЯ.
ПЕЯТ: "СЛАВА, СЛАВА ВО ВИШНИХ НА БОГА!
СЛАВА ХРИСТУ!
МИР НА ВСИЧКАТА ЗЕМЯ,
СЛАВА ВО ВИШНИХ НА БОГА!"
ОВЧАРИТЕ РАЗКАЗВАТ ВРЕД:
"ВЕСТ! ВЕСТ ЗА ВСИЧКИЙ РОД!
ДНЕС ВАМ СПАСИТЕЛ СЕ РОДИ:
ТОЙ Е ХРИСТОС ГОСПОД!"
ОТ ИЗТОК, ЕТО, МЪДРЕЦИ,
ВОДЕНИ ОТ ЗВЕЗДА,
ЛИВАН И СМИРНА И ЗЛАТО
ПРИНАСЯТ НА ХРИСТА.
ДАЛИ ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ
Е ТРОГНАЛА И НАС?
ЕЙ, ВСИЧКИ НИЙ СЪС АНГЕЛИ
ЩЕ СЛАВИМ НАШИЙ СПАС.

ДАРОВЕТЕ НА МЪДРЕЦИТЕ (Матей 2:1-11)

1 А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. 2 И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним. 3 Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. 4 Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос. 5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: –

6 “И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил”

7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата. 8 И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. 9 А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето. 10 Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. 11 И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, – злато, ливан и смирна.

РАЗМИШЛЕНИЕ

Беше наистина свята нощ – нощта в която нашият скъп Спасител се роди. Той беше юдейски цар, но не само това, по-късно чрез своята смърт и възкресение Той щеше да се разкрие като цар и на езичниците – наш небесен Цар. След време Той, който тогава лежеше в прегръдката на майка си, щеше да порасне и да прегърне с прободените си ръце всички, които призоват Името Му. Благословен да бъде Бог за светлината, с която ни озари чрез раждането на Сина Си.

ЕДНА ЗВЕЗДА В ПРОСТОРА СВЕТИ (Песен 594)

ЕДНА ЗВЕЗДА В ПРОСТОРА СВЕТИ
И ПРЪСКА ЧУДНА СВЕТЛИНА.
ТАМ КЪДЕТО Е ДОШЛО ДЕТЕТО
ОЧЕРТАВА ПЪТЯ ТЯ.
ТИ ЕЛА И ТРЪГНИ
СЪС НАС СЕГА КЪМ ЧУДНАТА ЗЕМЯ,
ТАМ КЪДЕТО МЪДРЕЦИ ВЪРВЯТ,
СЛЕДВАТ СВЕТЪЛ, ЗВЕЗДЕН ПЪТ.
НАЙ-СМИРЕНО ОТ НЕБЕ СЛЕЗНА
И ВЪВ ЯСЛАТА ЖИВЯ.
ОТ НЕБЕСНИЯ ПРЕСТОЛ ДОЙДЕ
СЛАВЕН ЦАР - ЕДНО ДЕТЕ.
ЕТО МОЯ ДАР СЕГА, ХРИСТЕ,
ЕТО МОЕТО СЪРЦЕ.
И ВЪВ НЕГО, ЦАРЮ, ЗАЖИВЕЙ,
НЕКА В НЕГО СЛЪНЦЕ ГРЕЙ!

СЛОВОТО СТАНА ПЛЪТ (Йоан 1:1-5,14; 3:16-18)

Започнахме тази вечер като си припомнихме пророчествата за девственото зачатие и характера на Месия. Говорихме за това как Бог стана един от нас за да бъде с нас. Всъщност, историята за Рождество е историята на спасението от греха. От един друг ъгъл евангелист Йоан, възлюбения ученик на Исус описва всичко, което се случи така:

1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 2 То в начало беше у Бога. 3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. 4 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. 5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

“Словото” или “Логосът” в тези стихове не са думите, разума, науката или литературата. Това е име, което Йоан дава на Исус, за да предаде връзката му с Бога. Исус не е друг Бог, защото Бог е един. Самият Исус е Бог. Библията ни разкрива един единосъщен триличностен Бог – един Бог в три Лица – Отец, Син и Святи Дух. Ето как Йоан описва въплъщението на Сина:

14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Малко по-нататък в златния стих на Библията Йоан ни обяснява причината за въплъщението и жертвата – Божията свята и безгранична любов към нас.

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: 17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

Това е евангелието за нашия въплътен и възкресен Господ. Слава да бъде на името Му!

СЛАВА ВО ВИШНИХ (Песен 316)

"СЛАВА ВО ВИШНИХ!" СЛУШАЙТЕ!
АЗ ЧУХ ЧУДЕСЕН ГЛАС:
ЧУХ СБОР ВЕЛИК С ЕДИН ЕЗИК
ВЪЗПЯВА НЕЖНИЙ СПАС. (3)
"МИР НА ЗЕМЯТА!" СЛУШАЙТЕ!
СПАСИТЕЛ СЕ РОДИЛ:
ЗА ВСЯК` ОТ НАС ТОЗ СЛАВЕН СПАС
ОТЕЦ Е ПРОВОДИЛ. (3)
"СЛАВА ВО ВИШНИХ!" ПЕЙТЕ ВИЙ!
ГОСПОД НИ ПОСЕТИЛ:
ЗА ВСЕК` ЕДИН АДАМОВ
СИН СИНА СИ Е ПРАТИЛ. (3)
"МИР НА ЗЕМЯТА!" ПЕЙТЕ ВИЙ!
МЕСИЯ СЕ РОДИЛ: ЗАПЕЙТЕ С ГЛАС:
"ГОСПОД Е С НАС -
ГОСПОД ЕМАНУИЛ." (3)
ПЕЙ ДНЕСКА СА РАДОСТ, ЦЕЛИЙ СВЯТ!
ГОСПОД НИ ВЪЗЛЮБИЛ:
НЕК ЕКНЕ ДНЕС ДОБРАТА ВЕСТ:
"СПАСТИТЕЛ СЕ РОДИЛ!" (3)

ОТСЛУЖВАНЕ НА ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ

ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА

Наистина, О, Господи, ние вярваме в Твоя Единороден Син, който беше роден във Витлеем през онази нощ преди повече от две хиляди години. И ние ти благодарим за всички дарове, които си ни дал чрез Него. Хвалим те за Неговото рождение; затова, как Той изживя живота си като изпълнител на Святата Ти воля; И затова, че накрая Той в покорство и любов предаде себе си на смърт заради нас, даже смърт на кръст. Благодарим Ти, че чрез тази Негова жертва Той отвори за всички хора небесните порти и проправи път към вечен живот с Теб. Затова, Господи, ние слагаме тази трапеза пред Тебе, така както Той ни заповяда в нощта, когато беше предаден. Спомняме си как Той взе хляб, разчупи го и го даде на учениците си казвайки: “Вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се дава”. Спомняме си и това, как след вечерята, Той взе чашата на благословението и след като благодари я подаде на учениците си с думите: “Вземете и пийте, това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за опрощение на греховете на мнозина.” Боже, благослови този хляб и тази чаша, за да бъдат те достоен символ на тялото и кръвта на Господа. Нека чрез тях да имаме общение в нашия Господ Исус Христос. Изпрати Духа си върху тях и върху нас и ни дай да достигнем до единство на вярата и да живеем в Него и чрез Него – верни и праведни във всичките си пътища. Това просим в Името на Господ Исус Христос, като се молим с молитвата на която ни научи Той (Матей 6:9-13):

“Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин.”

ТИХА НОЩ, СВЯТА НОЩ

Родината на тази песен е Бавария. Годината била 1818-а.

Поетът Йосиф Моор бил свещеник в Оберсдорф, а неговият приятел Франц Грубер – учител и композитор, бил органист в църквата.

Било декември, свещеникът посетил болен човек, който живеел далече. Сторило му се, че близкото село Арнсдорф прилича на Витлеем. Духом видял пещерата, където Мария и Йосиф пазели детето. Долината наоколо му се сторила като пасбището, на което овчарите пазели стадата си и очаквали Спасителя.

Моор се видял с Грубер и станало дума, че органът в църквата е повреден. Моор казал: “Трябва да поднесем на хората нещо ново, за слава на детето Исус. Аз ще напиша думите, а ти – мелодията.” Разбрали се текстът да бъде готов до сряда – 24 декември.

Свещеникът си отишъл и преживял отново картините от онази вечер. Взел перото и написал това, което било в душата му. На другата нощ препрочел написаното: “Ето, Спасител дойде!”

По обяд представил на Грубер песента. Когато я прочел, учителят извикал; “Скъпи приятелю, небесен дар е това, което носиш!” Седнал пред пианото и засвирил мелодията, която добре познаваме. “Тиха нощ, свята нощ…”

Рождество Христово дошло. В края на богослужението свещеникът застанал до Франц Грубер, който го очаквал с китара в ръка. Тогава за пръв път прозвучала, изпълнена от силния бас и звучен тенор, величествената песен “Тиха нощ, свята нощ”. Всички стояли като приковани. Накрая един стар моряк стиснал ръката на Грубер и казал: “Господин учителю, песента ще се пее и когато нас няма да ни има!”

Днес, след повече от 180 години, тя наистина се пее по цялата земя!

ТИХА НОЩ (Песен 314)

ТИХА НОЩ, СВЯТА НОЩ!
ВСИЧКА ЗЕМЯ Е В ТИШИНА.
ВИЖ! ВИТЛЕЕМСКАТА СВЕТЛА ЗВЕЗДА
МЪДРИТЕ КАНИ ОТ ЧУЖДА СТРАНА
ГДЕТО ХРИСТОС СЕ РОДИ! /2
ТИХА НОЩ, СВЯТА НОЩ,
ПЕСЕН СЕГА НА ПОХВАЛА.
АНГЕЛИ ПЕЯТ СЪС РАДОСТЕН ГЛАС -
ВЕСТ ЗА СПАСЕН'E ДОНАСЯТ ДО НАС
ЕТО, СПАСИТЕЛ ДОЙДЕ! /2
ТИХА НОЩ, СВЯТА НОЩ!
ВСИЧКА ЗЕМЯ ПЕЙ С ВЕСЕЛБА.
БОГУ ВО ВИШНИТЕ ДА СЕ ДАДЕ
СЛАВА И ПОЧИТ ОТВСЯКЪДЕ ПЕЙ:
МИР ЗА ВСЕГДА НА ЗЕМЯ! /2

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МОЛИТВА:

Сега, след като с помощта на Божието Слово попътувахме заедно до Витлеем, където видяхме новородения Цар, нека да се помолим с молитвата на праведния и благочестив Симеон, който очакваше утехата на Израил (Лука 2:29-32):

“Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си; Защото видяха очите ми спасението, Което си приготвил пред всички люде; Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил.”

ЧЕСТИТА БЪДНИ ВЕЧЕР!

Сподели във Фейсбук...