ЗА НАС

ХРИСТИЯНСКИ ОПИТ

П-р Симеон Кръстев повярва в Бога през 1975 година в резултат на свръхестествено преживяване. През 1981 година е кръстен във вода и в Святия Дух.

ОБРАЗОВАНИЕ

През 1993 година п-р Симеон Кръстев завършва ВХТИ “Проф. Д-р Асен Златаров”, където се дипломира като инжинер-химик със специалност “неорганични и електрохимични производства”. През 1999 година зъвършва академичната кореспондентна програма на ICI University – САЩ (Global University) от където получава бакалавърска степен по богословие. През 2007 година се дипломира в ТСМ Австрия като магистър по хуманитарни науки по практическа теология и свещенослужене със специализация по християнско проповядване.

СЛУЖЕНИЕ

Водач на домашна група

Активното духовно служение на п-р Симеон Кръстев започва през 1988 год. като водач на домашна група.

Младежко служение

От 1990 до 1992 година служи като младежки ръководител в Християнска Църква “Благовестие”, гр. Бургас.

Пастирско служение

През 1996 година започва да ръководи ЕПЦ – Долно Езерово, където служи и до днес. През януари 2000 год. е ръкоположен в пастирски сан. От 1997 до 2004 година ръководи строежа на молитвения дом на ЕПЦ Д. Езерово.

Преподавателско служение

През учебната 1999-2000 год. преподава “Посланието към Евреите”, а през учебната 2001-2002 год. “Литургика” в ВЕБИ, факултет към СЕПЦ. През 2006 година става преподавател в системата на “Вижън”.

Интернет служение

През 2002 год. п-р Симеон Кръстев започва работата по интернет проекта ProPoVedi.

Като мото на служението си е възприел Псалом 40:8-10:

8 Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля;
Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.
9 Прогласил съм правда в голямо събрание;
Ето, не съм въздържал устните си; Господи, Ти знаеш.
10 Правдата Ти не съм скрил в сърцето си;
Верността Ти и спасението Ти съм изявил;
Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание.

П-р Симеон служи на Бога заедно със съпругата си Деяна и двете си деца – Матей и Андрей.