ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЛУЖИМ

В Речника на Ап. Павел и Неговите Послания четем какво е било разбирането на апостола за служението.

За ап. Павел служението включва всичко, което възнесеният Христос е направил и прави чрез Неговите хора за изграждането на Неговата църква. Това включва правилното упражняване на дарбите за служение, с които Христос е надарил всички Негови хора, както и служението на онези, които, като Павел са били определени от Бога за да утвърждават и възпитават църквите. То също включва и онези, назначени чрез човешките власти да упражняват водещи роли в църквите.[1]

Въпреки че, когато говорим за служение в Новия Завет, ние трябва да различаваме служението на определените от Бога официални служители от служението на всички вярващи, нашият акцент тук е, че всеки християнин има някакво служение и той трябва да знае какво е то и да го върши. Това, че служението е за всички трябва да се повтаря, понеже ние имаме склонност да го забравяме. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЛУЖИМ”