ИСТИНИ ОТ ГОРЧИВИТЕ ВОДИ НА ЖИВОТА

Изход 15:22-27

22 Тогава Моисей дигна израилтяните от Червеното Море и излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дена в пустинята не намираха вода. 23 После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от водата на Мера защото беше горчива; (затова се наименува Мера {Т.е., Горчивина.}*). 24 Тогава людете роптаеха против Моисея, казвайки: Що да пием? 25 А той извика към Господа, и Господ му показа дърво; и като го хвърли във водата, водата се подслади. Там им наложи повеление и наредба, и там ги опита, като рече: 26 Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам. 27 После дойдоха в Елим, гдето имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови дървета; и там се разположиха на стан при водите.

Често, научаването на определени уроци е една горчива опитност. Но, също така е вярно и това, че опитът е най-добрия учител. Например, вие можете да казвате на едно дете, че огънят, че печката пари, но то никога няма да го разбере, докато самото то не се опари. Когато това се случи, детето вече започва да разбира какво означава думата „пари”. И това е един урок, който то няма да забрави през целия си живот. Но за него това е било една горчива опитност. За съжаление, изглежда, че ние всички в много отношения сме като това дете. Трябва да се опарим, преди да се научим. Цялата публикация “ИСТИНИ ОТ ГОРЧИВИТЕ ВОДИ НА ЖИВОТА”