ПИСАНИЯТА ЗА НАС

Старият Завет като цяло е полезен „за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“. Старозаветните писания са източник на мъдрост. Те са написани с цел да ни доведат при Христос (2 Тимотей 3:14-17). Цялата публикация „ПИСАНИЯТА ЗА НАС“

КАК СЕ ОЗОВАХМЕ В ХРИСТОС?

1 Коринтяни 1:30

„А от Него сте вие в Христа Исуса“

В Новия Завет има редица стихове в които се споменава фразата „в Христос“. Забележителното е, че всички те говорят все хубави неща за тези, които са „в Него“ – те „седят в небесни места“, благословени са „с всяко духовно благословение“. Имат мир, изцеление, свръхестествено финансово снабдяване и победа. За кого се отнасят тези стихове? Само за някои изключителни и свръхдуховни християни ли? Не – за всички вярващи, за всички християни – за нас. Цялата публикация „КАК СЕ ОЗОВАХМЕ В ХРИСТОС?“

В ХРИСТОС

Увод: Бог е този, който ни е поставил „в Христос“ . Трябва да сме сигурни, че сме в Него /1 Коринтяни 1:30/!

„А от Него сте вие в Христа Исуса…“

Какво от това, че сме в Христос? Ето един кратък каталог на 11 богатства и превилегии, които ни принадлежат в Христос: Цялата публикация „В ХРИСТОС“