ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В „КАЙРОС“ КУРС

Здравейте, уважаеми пастори и ръководители на деноминации! В края на миналата година, на едно от последните съвещания на ОЕЦ, пастор Пламен Ганчев от СЕПЦ представи Кайрос курса за подготовка на Църквата в България за мисионерска дейност. Този курс е широко разпространен в целия свят и се провежда вече за трети път в България. Обучението ще бъде между 8 – 12.09.2014г. на английски език без преводач. Преподавателите, т.н. фасилитатори, ще бъдат от Англия  и България. Има още

A Ministry of Hope for the Balkans Mission Network